Interim oplossingen

Voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen zijn binnen uw organisatie niet altijd alle benodigde compenties aanwezig. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Wij leveren tijdelijke kennis en expertise op het gebied van Governance, Risk & Compliance, waarbij het ons doel is om zo snel mogelijk (en indien nodig) kennis over te dragen en zelfstandigheid binnen uw organisatie te creëren.

 

huisstijl

Project- en programmamanagement

Onze jarenlange ervaring met het managen van projecten binnen het GRC-domein in zowel overzichtelijke als complexe omgevingen stelt ons in staat om projecten op een gestructureerde wijze aan te pakken. Aan de theoretische grondslag hiervoor ontbreekt het ook niet; de Prince II methode is ons niet vreemd.

 

huisstijl

Risicomanagement

Het vakgebied van risicomanagement is erg breed. Ons specialisme binnen dit spectrum richt zich hoofdzakelijk op Operationeel Risicomanagement en “Integrated Risk Management”.

Vanuit ons netwerk met gelieerde partners beschikken wij over de competenties in het werkveld van krediet-, markt-, financieel en verzekeringsrisico. Uiteraard bezitten onze specialisten ook branchespecifieke kennis waarmee wij de expertise van risicomanagement effectief kunnen vertalen naar uw organisatie.

Voor elk specialisme en expertise geldt dat wij dit inzetten om organisaties met verschillende “volwassenheidsniveaus” te ondersteunen.

 

huisstijl

Solvency II

Specifiek voor verzekeraars hebben wij waardevolle expertise in huis om de implementatie van de Solvency II vereisten te begeleiden. Hierin zien wij toe op alle onderwerpen en pilaren binnen Solvency II, waarbij aantoonbare successen zijn behaald t.a.v. zowel opzet, bestaan als werking van de implementatie binnen grote verzekeraars. Onder andere voor het inrichten en uitvoeren van het ORSA-proces binnen verzekeraars hebben wij van onze opdrachtgevers waardevolle referenties ontvangen.

 

Onze interim dienstverlening is onder te verdelen in een drietal clusters:

  • Project- en programmamanagement
  • Risicomanagement
  • Solvency II

 

Interim-oplossingen