Begeleiding bij risicomanagement

In onze trainingsruimte verzorgen wij een drietal trainingen die toegespitst zijn op de mate van ervaring met het onderwerp risicomanagement. Naar mate het ervaringsniveau stijgt, zijn de trainingen meer gericht op het verder ontwikkelen van vaardigheden. Bij elke type training maken wij gebruik van materiaal uit de praktijk en bieden de deelnemers daarmee de kans om geleerde vaardigheden direct in praktijk te brengen.

 

huisstijl

Risk Self Assessment – essentials

Onderdeel van de strategische risicoanalyse is het overdragen van kennis en het borgen van rollen en verantwoordelijkheden zodat de organisatie hierin zelfstandig kan acteren. De benodigde set aan competenties brengen wij uw medewerkers bij in de competentietrainingen Risk Self Assessment essentials (RSA-essentials). In deze tweedaagse training wordt aandacht besteed aan de uitvoering van het RSA-proces, waarin onder andere het faciliteren van workshops, het begeleiden van het proces er omheen en het concreet maken van verbeteracties worden behandeld. Uiteraard zal dit voor een groot deel op basis van praktijkvoorbeelden en opdrachten worden uitgevoerd.

 

huisstijl

Risk Self Assessment – practitioner

Als uw organisatie al bekend is met het bewust en gestructureerd managen van risico’s en uw medewerkers het RSA-proces goed beheersen, bieden wij een verdiepingstraining aan. In deze training “RSA-practitioner” wordt aandacht besteed aan de verschillende methodieken die gehanteerd kunnen worden: interventies, omgang met archetype en conflictsituaties. Tevens dient er een praktijkopdracht uitgevoerd te worden binnen de eigen organisatie. Deze zal actief door ons begeleid worden om gerichte feedback te kunnen geven en dus ter verbetering van de competenties.

 

huisstijl

Risicomanagement voor niet-risicomanagers

Bent u niet direct betrokken bij de uitvoering van risicomanagement binnen uw organisatie maar wilt u er wel graag meer van weten? Wij bieden tevens de training ‘Risicomanagement voor niet-risicomanagers’ aan, waarin u in vogelvlucht de wereld van risicomanagement zult ontdekken. Zo zullen wij u kennis laten maken met verschillende typen risico’s en vormen van risicomanagement, laten wij u ervaren welke keuzes er zijn in het managen van risico’s en geven wij u een exclusief kijkje in de keuken van een volwaardige risicomanagement afdeling.

 

Meer weten over deze trainingen of bent u benieuwd naar de trainingsdata? Neem gerust contact met ons op.

 

Wij verzorgen de volgende trainingen:

  • Project- en programmamanagement
  • Risicomanagement
  • Solvency II

 

Trainingsruimte GRC

Onze trainingsruimte